Modlitby

MODLITBA ZA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVO A ŠŤASTNÚ RODINU

Láskavý Otče, všetkým ľuďom udeľuješ šťastie a milosť. Na počiatku si stvoril muža
i ženu, aby aj spoločne opätovali tvoju lásku. Prosíme ťa, chráň dôstojnosť manželstva
a rodiny. Nech tvoje nekonečné milosrdenstvo víťazí nad každou neposlušnosťou
a naivnou
domýšľavosťou. Tebe patrí všetka sláva i tvojmu jednorodenému Synovi
i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


MODLITBA NA POČESŤ ARCHANJELA MICHALA

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú
po svete. Amen.


MODLITBA  PÁPEŽA  FRANTIŠKA  NA  POĆESŤ  SV.  JOZEFA

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.