Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Nižný Tvarožec 88
086 02 Gaboltov

054 479 42 48

Mgr. Miroslav Gavala
správca farnosti
gavalamiro@gmail.com

Gréckokatolícka cirkev, eparchia Prešov
Gréckokatolícka cirkev, eparchia Košice
Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava

Ochrana osobných údajov
Zodpovedná osoba (DPO)