Chrámy

Farský chrám Povýšenia úctyhodného kríža s drevenou zvonicou

chram-NT

Filiálny chrám sv. Kozmu a Damiána

chram-VT