Vitajte

LITURGICKÝ  TÝŽDEŇ
26. 4. – 2. 5. 2021
Nižný Tvarožec
PONDELOK
UTOROK
STREDA Sviatosť zmierenia o 17.30 hod.
Liturgia o 18.00 hod.
+ Ján Harom
ŠTVRTOK Sviatosť zmierenia o 17.30 hod.
Liturgia o 18.00 hod. po slovensky
* Ella, Nikoleta, Peter
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA Nedeľa o Samaritánke
Liturgia o 8.30 hod.
* Anna s rod.
Vyšný Tvarožec
PONDELOK
UTOROK Sviatosť zmierenia o 17.30 hod.
Liturgia o 18.00 hod.
* Vladimír
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK Sviatosť zmierenia o 17.30 hod.
Liturgia o 18.00 hod.
+ Mária Ševčíková
SOBOTA
NEDEĽA Nedeľa o Samaritánke
Liturgia o 10.30 hod. po slovensky
* za veriacich farnosti

OZNAMY

Duchovný otec oznamuje veriacim, že na verejných bohoslužbách od. 19. apríla 2021 treba zachovať pandemické opatrenia (rozostupy, rúško, dezinfekcia rúk). V chráme bude jedna lavica voľná. V jednom rade môžu sedieť najviac 3 osoby. Využite aj sedenie na stoličkách vpredu pred ikonostasom.
Pol hodinu pred každou liturgiou – mimo nedieľ a sviatkov – bude Sviatosť zmierenia.

Na seminár sa vyzbieralo 64 €. Vďaka za vaše štedré dary.  

PETÍCIE

Petícia za kultúrnu a etickú nezávislosť členských štátov EÚ.
Petícia
za náboženskú slobodu.

KRESŤAN  V  SPOLOČNOSTI

Máte radi kresťanskú Televíziu LUX? Podporte ju mesačným príspevkom cez platbu SIPO.
Máte radi kresťanské Rádio LUMEN? Podporte ho mesačným príspevkom cez platbu SIPO.